CCCLXIV Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

Ryszard Kapuściński był znany jako:

2 / 10

W greckiej mitologii Posejdon był synem:

3 / 10

Marka Alfa Romeo pochodzi z:

4 / 10

W którym województwie znajduje się Nowy Sącz?

5 / 10

Pod względem powierzchni drugie największe państwo (po Rosji) to:

6 / 10

''Qui non est mecum, contra me est'' - to słowa, które oznaczają:

7 / 10

Puszcza, której symbolem jest żubr, leży na pograniczu:

8 / 10

''Dworzanin polski'' to XVI-wieczne dzieło:

9 / 10

W hokeju na lodzie w jednej drużynie na boisku przebywa maksymalnie:

10 / 10

Za najstarszy uniwersytet w Europie uznaje się:

Sprawdź się