XCI Corodowy quiz wiedzy

1 / 14

Pytanie na rozgrzewk. 12 do kwadratu wynosi:

2 / 14

Zwyczaj Halloween jest obchodzony w wielu krajach w wieczr:

3 / 14

Korona czeska dzieli si na sto:

4 / 14

Odpowiednikiem polskiego wjta, burmistrza lub prezydenta miasta jest we Francji:

5 / 14

Komik na zdjciu to:

6 / 14

Jarosaw Grzdowicz jest autorem cyklu:

7 / 14

W biblijnej wizji po drabinie Jakuba chodzili/chodziy:

8 / 14

Synne molo w Midzyzdrojach ma dugo:

9 / 14

ydowskiego handlowca, Moryca Welta, w "Ziemi Obiecanej" zagra:

10 / 14

Z Islandii najbliej do:

11 / 14

Geronimo (wac. Goyahkla lub Goyathlay) by:

12 / 14

Przeciwiestwo metroseksualizmu moemy okreli jako:

13 / 14

O rodzie Bohatyrowiczw opowiada powie:

14 / 14

"Nocny patrol", "Mental Cut" i "Sie ciemnia" to albumy zespou: