Szybki quiz z historii. Co wiesz o dynastii Jagiellonów?

1 / 7

Jagiellonowie stanowili gałąź dynastii:

2 / 7

Władysław Jagiełło poślubił królową Jadwigę w roku:

3 / 7

Starszym synem Władysława Jagiełły był:

4 / 7

Patron Polski i Litwy, święty kościoła katolickiego:

5 / 7

Bona Sforza była dla Zygmunta Augusta:

6 / 7

Unia Lubelska, łącząca Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie została zawarta w roku:

7 / 7

Ostatni Jagiellon na tronie, pozostawił państwo bez sformalizowania elekcji: