XC Corodowy quiz wiedzy

1 / 14

Na zdjciu widzimy li:

2 / 14

Terminem "spartaskie wychowanie" okrelimy wychowanie:

3 / 14

aciskie sowo "pulmo" oznacza:

4 / 14

Fryderyk Chopin nie ma w swoim dorobku:

5 / 14

Malinois to:

6 / 14

Film "Podwjne ycie Weroniki" nakrci:

7 / 14

Panda wielka ywi si:

8 / 14

Slasherem nazwiemy:

9 / 14

Kim Dzong Un to przywdca:

10 / 14

Twrca intuicjonizmu. Twierdzi, e gwn rol w procesie yciowym odgrywa nie rozum, lecz pd yciowy:

11 / 14

W roli agenta 007 nie wystpi nigdy:

12 / 14

Tzw. krzywa Gaussa jest najczciej uywana w:

13 / 14

Gibraltar, brytyjskie terytorium zamorskie, znajduje si na poudniowym wybrzeu:

14 / 14

Japosk mark samochodu nie jest: