Quiz akademicki. Jeśli nigdy nie studiowałeś, lepiej nie licz na komplet

1 / 14

Tradycyjny papierowy indeks na polskich uczelniach wyższych ma kolor:

2 / 14

Legendarna pierwsza polska studentka, która w przebraniu chłopca podjęła studia na Akademii Krakowskiej nosiła imię:

3 / 14

Najniższy stopień naukowy, jaki można było uzyskać na średniowiecznym uniwersytecie, to:

4 / 14

"Waletowanie" to popularne kiedyś określenie:

5 / 14

Najstarsza polska uczelnia wyższa, Akademia Krakowska, została założona w wieku:

6 / 14

Przepis zwany "numerus clausus", wprowadzony na niektórych polskich uczelniach w latach 30., polegał na:

7 / 14

"Alma mater" to:

8 / 14

Za najstarszy uniwersytet kultury Zachodu uznawany jest:

9 / 14

Starożytna szkoła ateńska mieszcząca się w Gaju Akademosa została założona w roku 386 p.n.e. przez:

10 / 14

Beania to dawna nazwa:

11 / 14

Zdjęcia z afisza inscenizacji tego słynnego dramatu przyczyniło się do rozpoczęcia protestów polskich studentów w roku 1968. Ten dramat to:

12 / 14

Do kanonu siedmiu sztuk wyzwolonych NIE należała:

13 / 14

Uniwersytet Latający, czyli prowadzone w Warszawie tajne kursy samokształceniowe dla kobiet, został utworzony po raz pierwszy:

14 / 14

Studencki teatr Bim-Bom, w którego działalność zaangażowany był m.in. Zbigniew Cybulski i Bogumił Kobiela, działał w latach 50. w: