Szybki quiz. Teraz ty jesteś nauczycielem. Znajdziesz błędy w zeszytach uczniów?

1 / 5

Wskaż, czy podane zdania są poprawne.

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5