Słynne postacie z historii Polski - rozpoznasz je na ilustracjach?

1 / 14

Na początek proste pytanie: ilustracja przestawia:

2 / 14

Na zdjęciu widzimy jednego z ważniejszych polityków okresu PRL:

3 / 14

Ta pisarka brała czynny udział życiu społecznym i politycznym - to oczywiście:

4 / 14

Charakterystyczna fryzura, imponujący nos - zdjęcie przedstawia:

5 / 14

Mężczyzna na zdjęciu zasłynął jako uczestnik jednego z polskich powstań narodowych. To:

6 / 14

Ten portret przedstawia jeną z królowych Polski, a konkretnie:

7 / 14

Mężczyzna na zdjęciu to:

8 / 14

Okres panowania tego króla to pierwsze lata XIV wieku. Portret przedstawia:

9 / 14

Zdjęcie przestawia działacza społecznego i pisarza:

10 / 14

Osoba widoczna na zdjęciu to oczywiście:

11 / 14

Mężczyzna widoczny na tym portrecie to:

12 / 14

Ten wojskowy i polityk to:

13 / 14

Na zdjęciu widzimy:

14 / 14

Ten portret przedstawia polskiego króla: