Co się wydarzyło za panowania Stefana Batorego? A za królowej Jadwigi? Sprawdź, ile wiesz o polskich władcach

1 / 15

O tym królu mówi się, że ''zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną''. To oczywiście:

2 / 15

Na przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy zdecydował się w roku 1596 król:

3 / 15

Za panowania Władysława Łokietka została stoczona polsko-krzyżacka:

4 / 15

Akademia Krakowska została ufundowana w roku 1364 przez:

5 / 15

Dla króla Jana Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery został wzniesiony:

6 / 15

Władysław III zginął w roku 1444 bitwie pod Warną, która była jedną z potyczek:

7 / 15

Król, który w roku 1079 doprowadził do śmierci biskupa Stanisława, to:

8 / 15

Jadwiga Andegaweńska w dniu ślubu z Władysławem Jagiełłą miała lat:

9 / 15

Na mocy rozejmu w Jamie Zapolskim, podpisanego przez Stefana Batorego i Iwana Groźnego w roku 1582, Polska odzyskała:

10 / 15

Za panowania Kazimierza Jagiellończyka powstała słynna kronika ''Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego'', której autorem jest:

11 / 15

Ten książę Wielkopolski i król Polski został zamordowany w Rogoźnie w roku 1296, po około roku od swojej koronacji. Chodzi o:

12 / 15

''Król Henricus wyrządził Polakom psikus'' - to powiedzenie dotyczy króla Henryka Walezego, a dokładniej:

13 / 15

Słynna bitwa z roku 1683, w której połączona armia polska, niemiecka i austriacka pod wodzą Jana III Sobieskiego pokonała siły tureckie, miała miejsce:

14 / 15

Za panowania tego władcy powstała i została uchwalona Konstytucja 3 maja. Chodzi o:

15 / 15

Druga wojna północna, zwana potopem szwedzkim, toczyła się w latach 1655-1660, kiedy na polskim tronie zasiadał: