Jeste dobrym kierowc? Sprawd, czy powiniene mie prawo jazdy.

1 / 14

Dopuszczalna prdko na drodze ekspresowej dwujezdniowej dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t to:

2 / 14

Liczba 90 oznacza:

3 / 14

Znak B-13 oznacza:

4 / 14

Na tym skrzyowaniu pojazd nr 2:

5 / 14

W tej sytuacji:

6 / 14

Znak A-11a informuje o:

7 / 14

Na tym skrzyowaniu, gdy zawieci si zielone wiato, kierujcy moe:

8 / 14

Znak A-10 informuje kierujcego o:

9 / 14

Numer VIN to:

10 / 14

Co naley do obowizkowego wyposaenia samochodu?

11 / 14

W jakiej kolejnoci przejad przez skrzyowanie te samochody:

12 / 14

W tej sytuacji:

13 / 14

W jaki sposb zasygnalizowa innym kierowcom, e przed nami na autostradzie jest zator?

14 / 14

Podczas hamowania awaryjnego samochodem wyposaonym w ABS naley: