W tym quizie mieszczuchy nie mają szans. Pytamy o rośliny i zwierzęta polskich łąk

1 / 13

Krety żywią się przede wszystkim:

2 / 13

W medycynie ludowej sok z jaskółczego ziela jest stosowany do:

3 / 13

Rosnące gęsto pędy roślin, dzięki którym łąka odrasta po skoszeniu, tworzą:

4 / 13

Botaniczna nazwa widocznej na zdjęciu rośliny to:

5 / 13

Ten niewielki ptak zamieszkujący pola i łąki, budujący gniazda bezpośrednio na ziemi to:

6 / 13

Łąki porastające tereny zalewowe to inaczej:

7 / 13

Ten ptak jest spotykany/a na łąkach i w zagajnikach:

8 / 13

Dżdżownice przyczyniają się do:

9 / 13

Ta pospolita roślina, wytwarzająca silnie pachnący olejek eteryczny, to:

10 / 13

Kolce jeża to:

11 / 13

Nornik polny to gatunek:

12 / 13

Kwiaty nawłoci mają kolor:

13 / 13

Roślina na zdjęciu to: