CCCXL Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

Kogo poślubiła królowa Jadwiga?

2 / 10

Wskaż poprawnie napisane słowo:

3 / 10

Kto namalował obraz "Żydówka z pomarańczami"?

4 / 10

Kto zagrał główną rolę w filmie "Tootsie"?

5 / 10

Na którym oceanie leży Wyspa Św. Heleny?

6 / 10

Ilu mieszkańców ma Białystok?

7 / 10

Westybul jest rodzajem:

8 / 10

Co to za zwierzę?

9 / 10

Do macerowania nieodzowna/y jest:

10 / 10

Si to symbol: