LXVIII Cośrodowy quiz wiedzy

1 / 15

W której dziedzinie NIE jest przyznawana Nagroda Nobla?

2 / 15

Jak miała na imię żaba z programu ''Ciuchcia''?

3 / 15

Miasto Piła leży w województwie:

4 / 15

Do języków bantu, którymi posługuje się głównie ludność Afryki, możemy zaliczyć:

5 / 15

U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki i:

6 / 15

Wokalistą zespołu Ira jest:

7 / 15

W filmie ''The Social Network'' głównym bohaterem jest:

8 / 15

Bromek litu ma wzór:

9 / 15

Jaka waluta obowiązywała na Słowacji przed wprowadzeniem euro?

10 / 15

Leonard Cohen był z pochodzenia:

11 / 15

''Miś'' było to czasopismo skierowane do:

12 / 15

Które z tych dzieł dramatycznych nie pasuje do pozostałych? Wszystkie zostały napisane przez jednego autora, oprócz jednego. To:

13 / 15

Piłkarski klub Liverpool gra w:

14 / 15

Które z tych miast nie jest miastem portowym nad Bałtykiem?

15 / 15

Doświadczony marynarz może być nazwany: