Juliusz Sowacki - najwaniejsze informacje. Sprawd si w quizie wiedzy z ycia poety

1 / 14

Juliusz Sowacki - w jakiej epoce tworzy?

2 / 14

Co napisa Juliusz Sowacki? Jego dziea to m.in.:

3 / 14

Kiedy urodzi si Juliusz Sowacki?

4 / 14

Co studiowa Juliusz Sowacki?

5 / 14

Jak miaa na imi matka Sowackiego?

6 / 14

Czy Juliusz Sowacki bra udzia w powstaniu listopadowym?

7 / 14

Na co zmar Juliusz Sowacki?

8 / 14

Co tworzy Juliusz Sowacki? M.in.:

9 / 14

Ktry utwr Juliusza Sowackiego napisany jest proz?

10 / 14

Gdzie mieszka Juliusz Sowacki? M.in. w:

11 / 14

Czy Juliusz Sowacki mia on?

12 / 14

Gdzie pracowa po studiach Juliusz Sowacki?

13 / 14

Juliusz Sowacki - gdzie jest pochowany?

14 / 14

Gdzie i kiedy zmar Juliusz Sowacki?