Adam Mickiewicz: wiersze i biografia. Quiz wiedzy o wieszczu narodowym

1 / 14

Jak miał na drugie imię Adam Mickiewicz?

2 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz wydał "Ballady i romanse"?

3 / 14

Co Adam Mickiewicz robił w Paryżu?

4 / 14

Gdzie studiował Adam Mickiewicz?

5 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz napisał "Dziady"?

6 / 14

Dlaczego Adam Mickiewicz wyjechał na Krym?

7 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz pisał "Pana Tadeusza"?

8 / 14

Kiedy ożenił się Adam Mickiewicz?

9 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz był na emigracji?

10 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz chodził do szkoły?

11 / 14

Gdzie walczył Adam Mickiewicz podczas Wiosny Ludów?

12 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz zmarł?

13 / 14

Na co zmarł Adam Mickiewicz?

14 / 14

Gdzie spoczywa Adam Mickiewicz?