Adam Mickiewicz: wiersze i biografia. Quiz wiedzy o wieszczu narodowym

1 / 14

Jak mia na drugie imi Adam Mickiewicz?

2 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz wyda "Ballady i romanse"?

3 / 14

Co Adam Mickiewicz robi w Paryu?

4 / 14

Gdzie studiowa Adam Mickiewicz?

5 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz napisa "Dziady"?

6 / 14

Dlaczego Adam Mickiewicz wyjecha na Krym?

7 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz pisa "Pana Tadeusza"?

8 / 14

Kiedy oeni si Adam Mickiewicz?

9 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz by na emigracji?

10 / 14

Gdzie Adam Mickiewicz chodzi do szkoy?

11 / 14

Gdzie walczy Adam Mickiewicz podczas Wiosny Ludw?

12 / 14

Kiedy Adam Mickiewicz zmar?

13 / 14

Na co zmar Adam Mickiewicz?

14 / 14

Gdzie spoczywa Adam Mickiewicz?