Skrót - co oznacza? Quiz wiedzy, w którym sprawdzisz, czy rozumiesz skróty i skrótowce

1 / 14

Co oznacza skrót etc.?

2 / 14

Co oznacza skrót BTW?

3 / 14

Co oznacza skrót RODO?

4 / 14

Co oznacza skrót ASAP?

5 / 14

Co oznacza skrót FYI?

6 / 14

Co oznacza skrót DIY?

7 / 14

Co oznacza skrót KK?

8 / 14

Co oznacza skrót GN?

9 / 14

Co oznacza skrót IBFF?

10 / 14

Co oznacza skrót CEO?

11 / 14

Co oznacza skrót MD?

12 / 14

Co oznacza skrót IDK?

13 / 14

Co oznacza skrót IG?

14 / 14

Co oznacza skrót PPL?