Matura: angielski, poziom podstawowy. Sprawdź swoją wiedzę w pytaniach z ubiegłych lat

1 / 15

Wybierz poprawne tłumaczenie fragmentu w nawiasie:
(Było) _____many people in the stadium on Saturday.

2 / 15

Matura z angielskiego 2018: poziom podstawowy

She'll watch a romantic comedy with her boyfriend (chyba że) _____ there is a football match on TV.

3 / 15

Matura z angielskiego 2018: poziom podstawowy

I saw the man suspected of robbery (po przeciwnej stronie ulicy) _____.

4 / 15

Matura z angielskiego 2018: poziom podstawowy

If you want to be treated (jak dorosły) _____, you can?t behave in such a silly way.

5 / 15

Matura z angielskiego 2018: poziom podstawowy

Your party was fantastic and we (dobrze się bawiliśmy) _____. Thanks for inviting us!

6 / 15

Matura z angielskiego 2017: poziom podstawowy

Wybierz opcję, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu:
No other boy in the team is a better player than Tom.

7 / 15

Matura z angielskiego 2017: poziom podstawowy

"Don't work till late," Mum said to Judy.

8 / 15

Matura z angielskiego 2017: poziom podstawowy

Mike started writing the letter 20 minutes ago and hasn?t finished yet.

9 / 15

Matura z angielskiego 2017: poziom podstawowy

I can work longer hours if they pay me more.

10 / 15

Matura z angielskiego 2017: poziom podstawowy

Can I have a word with you?

11 / 15

Matura z angielskiego 2016: poziom podstawowy

Wybierz opcję, która jest poprawnym tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie:
You look tired. You can hardly catch your breath. (Biegałeś)_____?

12 / 15

Matura z angielskiego 2016: poziom podstawowy

(A może spotkamy się) _____ tomorrow? We have a lot to talk about.

13 / 15

Matura z angielskiego 2016: poziom podstawowy

I don't know how to (zainteresować go) _____ in history.

14 / 15

Matura z angielskiego 2016: poziom podstawowy

(Czy pozwolisz mi) _____ to invite my friends to celebrate my graduation?

15 / 15

Matura z angielskiego 2016: poziom podstawowy

Mary decided to leave me and move abroad. (Nic nie mogłem na to poradzić) _____