Elvis Presley, wojna koreańska, Pałac Kultury - w tym teście sprawdzamy wiedzę o latach 50.

1 / 14

Widoczne na zdjęciu krzyże upamiętniają demonstracje społeczne, które miały miejsce w czerwcu roku 1956 w:

2 / 14

James Watson i Francis Crick w roku 1953...

3 / 14

Wojna koreańska toczyła się w latach:

4 / 14

W marcu 1954 r. Todor Żiwkow został pierwszym sekretarzem partii komunistycznej w:

5 / 14

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, wybudowany w latach 1952-1955, pierwotnie nosił imię:

6 / 14

Głównym bohaterem komiksu Charlesa Schulza pt. ''Fistaszki'', którego publikacja rozpoczęła się w październiku 1950 roku jest:

7 / 14

Pierwszy sztuczny satelita został wystrzelony w roku 1957 przez:

8 / 14

Pierwszym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, uruchomionej 3 maja 1952 był:

9 / 14

Przebój lat 50. zatytułowany ''Love me tender'' wykonuje:

10 / 14

Układ Warszawski został utworzony w roku:

11 / 14

W roku 1955 ukazało się pierwsze wydanie kontrowersyjnej powieści Wladimira Nabokova noszącej tytuł:

12 / 14

Węgierskie powstanie roku 1956 rozpoczęło się w październiku od:

13 / 14

Nagrodzony w roku 1952 Oscarem film ''Amerykanin w Paryżu'' to:

14 / 14

W roku 1958 rozpoczęła się seryjna produkcja samochodów tej marki. To oczywiście: