Liczby po hiszpańsku. Test z hiszpańskiego, poziom podstawowy

1 / 16

Zero po hiszpańsku to:

2 / 16

Jeden po hiszpańsku to:

3 / 16

Pięć po hiszpańsku to:

4 / 16

Dziewięć po hiszpańsku to:

5 / 16

Trzynaście po hiszpańsku to:

6 / 16

Dwadzieścia siedem po hiszpańsku to:

7 / 16

Trzydzieści osiem po hiszpańsku to:

8 / 16

Pięćdziesiąt cztery po hiszpańsku to:

9 / 16

Sto po hiszpańsku to:

10 / 16

Dwieście po hiszpańsku to:

11 / 16

Czternaście po hiszpańsku to:

12 / 16

Pięćset po hiszpańsku to:

13 / 16

Siedemdemdziesiąt po hiszpańsku to:

14 / 16

Jedenaście po hiszpańsku to:

15 / 16

Tysiąc po hiszpańsku to:

16 / 16

Dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć po hiszpańsku to: