Historia Polski, dynastia Piastów - daty, najważniejsze wydarzenia, test

1 / 15

Mieszko I - ile jego żon znamy z imienia?

2 / 15

Chrzest Polski odbył się w roku:

3 / 15

Dobrawa, żona Mieszka, była z pochodzenia:

4 / 15

Kiedy zmarł Mieszko I?

5 / 15

Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się w roku:

6 / 15

Matka Bolesława Chrobrego miała na imię:

7 / 15

Bolesław Śmiały - koronacja tego króla nastąpiła w:

8 / 15

Testament Bolesława Krzywoustego wprowadzał:

9 / 15

Ostatnia bitwa Henryka Pobożnego, w której zginął, to bitwa pod:

10 / 15

Zakon krzyżacki w Polsce pojawił się za sprawą jednego z książąt. Kto sprowadził krzyżaków?

11 / 15

W których latach Władysław Łokietek był królem Polski?

12 / 15

Kazimierz Wielki był dla Władysława Łokietka:

13 / 15

Żoną Władysława Łokietka była:

14 / 15

Król Kazimierz Wielki - koronacja jego nastąpiła:

15 / 15

Królowie Polski z dynastii Piastów to m.in.: