Przysowia polskie - wiesz, co znacz? Sprawd, czy jeste mistrzem przysw

1 / 14

Co znaczy przysowie "Polega jak na Zawiszy"?

2 / 14

Znaczenie przysowia "Gdzie diabe nie moe, tam bab pole" to:

3 / 14

Co wedug przysowia moe suy za przewodnika?

4 / 14

Przysowie "Wszystkie drogi prowadz do Rzymu" mwi o tym, e:

5 / 14

Dokocz przysowie "Czego oczy nie widz...":

6 / 14

Przysowie "W marcu jak w garncu" - co znaczy?

7 / 14

Uzupenij przysowie "Biednemu zawsze __ w oczy":

8 / 14

Przysowie "Uczy Marcin Marcina" - co oznacza?

9 / 14

Uzupenij przysowie "aska paska na __ koniu jedzi":

10 / 14

Przysowie "Ryba psuje si od gowy" - co oznacza?

11 / 14

Dokocz przysowie "Kiedy luty pofolguje...":

12 / 14

Jak mona zastpi powiedzenie "Jak Kuba Bogu, tak Bg Kubie"?

13 / 14

Przysowie "Blisza ciau koszula ni sukmana" - co znaczy?

14 / 14

Przysowie "Co ma piernik do wiatraka" wyraa: