Przysłowia polskie - wiesz, co znaczą? Sprawdź, czy jesteś mistrzem przysłów

1 / 14

Co znaczy przysłowie "Polegać jak na Zawiszy"?

2 / 14

Znaczenie przysłowia "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" to:

3 / 14

Co według przysłowia może służyć za przewodnika?

4 / 14

Przysłowie "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" mówi o tym, że:

5 / 14

Dokończ przysłowie "Czego oczy nie widzą...":

6 / 14

Przysłowie "W marcu jak w garncu" - co znaczy?

7 / 14

Uzupełnij przysłowie "Biednemu zawsze __ w oczy":

8 / 14

Przysłowie "Uczył Marcin Marcina" - co oznacza?

9 / 14

Uzupełnij przysłowie "Łaska pańska na __ koniu jeździ":

10 / 14

Przysłowie "Ryba psuje się od głowy" - co oznacza?

11 / 14

Dokończ przysłowie "Kiedy luty pofolguje...":

12 / 14

Jak można zastąpić powiedzenie "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie"?

13 / 14

Przysłowie "Bliższa ciału koszula niż sukmana" - co znaczy?

14 / 14

Przysłowie "Co ma piernik do wiatraka" wyraża: