Egzamin gimnazjalny 2018: przedmioty przyrodnicze. Powtórka przed egzaminem, dzięki której sprawdzisz swoją wiedzę

1 / 12

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w:

2 / 12

Cechą umożliwiającą zaklasyfikowanie lemura katta (na zdj.) do ssaków jest obecność:

3 / 12

Informacja do pyt. 3-4
W magazynie mebli dźwig podnosi pionowo skrzynię o masie 360 kg ruchem jednostajnym z prędkością 0,4 m/s.

Jak długo trwa podnoszenie skrzyni na wysokość 6 m?

4 / 12

Która informacja dotycząca opisanej sytuacji jest prawdziwa?

5 / 12

W pokoju ogrzewanym kominkiem zmierzono temperaturę powietrza bezpośrednio nad podłogą oraz pod sufitem. Temperatura powietrza była wyższa pod sufitem, ponieważ:

6 / 12

Informacja do pyt. 6-7
Na mapie zaznaczono cztery trasy turystyczne z punktów I, II, III i IV na szczyt X.

Największą różnicę wysokości pokona turysta wędrujący na szczyt X z punktu:

7 / 12

Przez przełęcz przejdzie turysta wędrujący na szczyt X z punktu

8 / 12

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia oraz zaznaczono punkty 1-4. Zgodnie z rysunkiem, 22 grudnia dzień trwa 24 godziny w punkcie oznaczonym numerem:

9 / 12

Tabela do pyt. 9-10
W tabeli przedstawiono wybrane dane statystyczne dotyczące ludności Polski, Litwy i Słowacji w 2013 r.

W 2013 r. we wszystkich państwach wymienionych w tabeli przyrost naturalny był dodatni

10 / 12

Na Słowacji migracje przyczyniły się do wzrostu liczby ludności tego państwa w 2013 r.

11 / 12

W których państwach znajdują się porty oznaczone na mapie kolejno numerami od 1, 2, 3?

12 / 12

W wyniku przemiany zilustrowanej schematem X + O2 → XO2 powstaje związek chemiczny, którego masa cząsteczkowa jest równa masie atomowej miedzi. Pierwiastkiem X jest: