Egzamin gimnazjalny: historia i WOS. Powtórka przed egzaminem

1 / 12

Kto był pierwszym królem Polski?

2 / 12

Kto był dowódcą Legionów Polski?

3 / 12

Która bitwa jest nazywana Polskimi Termopilami?

4 / 12

Które miasto było pierwszą stolicą Polski?

5 / 12

Kiedy była bitwa pod Cedynią?

6 / 12

Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?

7 / 12

Czego dotyczy podatek VAT?

8 / 12

Co to jest kworum w Sejmie?

9 / 12

Czym jest Grupa Wyszehradzka?

10 / 12

Na czym polega Trójpodział władzy w Polsce?

11 / 12

Co zawierał Kodeks Napoleona?

12 / 12

Kiedy uchwalono aktualną Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej?