15 błędów, które zdarzają się nawet najlepszym humanistom. Sprawdź, czy ty także je popełniasz!

1 / 15

Wskaż poprawną formę czasownika:

2 / 15

Rozstrzygnijmy raz na zawsze spór o przecinek. Który zapis jest poprawny?

3 / 15

Wskaż, w którym wyrazie z końcówką "by" znajduje się błąd:

4 / 15

Wskaż BŁĘDNE wyrażenie:

5 / 15

Które wyrażenie jest POPRAWNE?

6 / 15

Która forma jest BŁĘDNA?

7 / 15

Niepoprawna forma to:

8 / 15

Jak należy powiedzieć poprawnie?

9 / 15

Wskaż ciąg wyrażeń, który nie zawiera błędów:

10 / 15

Która forma jest prawidłowa?

11 / 15

Wskaż zdanie z błędem:

12 / 15

Słowny zapis roku 2019 powinien brzmieć następująco:

13 / 15

Wskaż prawidłową formę:

14 / 15

Które wyrażenie zostało błędnie zapisane?

15 / 15

Który zapis zaimka jest poprawny?