Rewolucje, bunty, powstania. Sprawdź, czy dasz sobie radę w tym quizie historycznym

1 / 12

Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie zakończyła się w roku:

2 / 12

Wydarzenia Wiosny Ludów nie objęły:

3 / 12

Słynna defenestracja praska, do której doszło w 1419 roku podczas powstania husyckiego, to inaczej akt przemocy polegający na:

4 / 12

Oblężenie Lwowa, bitwa pod Beresteczkiem i oblężenie Zamościa to wydarzenia związane z...

5 / 12

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało:

6 / 12

Powstanie bokserów zakończyło się:

7 / 12

Jedyne z ważniejszych wydarzeń powstania Spartakusa z lat 70. p.n.e. to:

8 / 12

Dwudziestowieczne powstanie Spartakusa miało miejsce w:

9 / 12

W wyniku buntu Żeligowskiego w roku 1920 zostało zajęte miasto:

10 / 12

Antyfaszystowska Organizacja Bojowa brała udział w:

11 / 12

Jakobini polscy to nazwa organizacji rewolucyjnej aktywnej podczas:

12 / 12

Powstanie Machabeuszów miało miejsce: