To jest większe czy mniejsze? Quiz przyrodniczy

1 / 12

Większym zwierzęciem jest:

2 / 12

Większe owoce rodzi:

3 / 12

Dłuższy ogon ma dorosły:

4 / 12

Mniejszym ptakiem jest:

5 / 12

Większe liście ma:

6 / 12

W polskich lasach liczniej występuje:

7 / 12

Więcej odnóży ma:

8 / 12

Większy kapelusz ma:

9 / 12

Dłużej żyje zazwyczaj:

10 / 12

Więcej waży dorosły:

11 / 12

Większym parkiem narodowym jest:

12 / 12

Więcej młodych w jednym miocie rodzi zwykle: