LVII Cośrodowy quiz wiedzy - Sprawdź się!

1 / 15

Odmianą kapusty warzywnej NIE jest:

2 / 15

W których latach Jan Olszewski pełnił urząd Prezesa Rady Ministrów?

3 / 15

Żętyca służy do:

4 / 15

Który piosenkarz w 1983 roku deklarował swoją sympatię do muzyki wielkiego polskiego kompozytora?

5 / 15

W Polsce na wolności NIE występują:

6 / 15

Uporządkuj Kimów chronologicznie od najstarszego:

7 / 15

Jak nazywamy pracownika teatru, który czuwa nad techniczną i organizacyjną stroną przedstawienia?

8 / 15

Pierwowzór zwrotu ''pyrrusowe zwycięstwo'' - wygrana bitwa króla Pyrrusa okupiona poważnymi stratami - miała miejsce na terenie którego dzisiejszego państwa?

9 / 15

Izotopem wodoru NIE jest:

10 / 15

Łazik Opportunity, który niedawno zakończył swoją misję, wylądował na Czerwonej Planecie w roku:

11 / 15

Które województwo graniczy z największą liczbą województw?

12 / 15

Hyperion - sekwoja wieczniezielona - najwyższe drzewo świata, rośnie w USA w stanie:

13 / 15

Krzyża NIE znajdziemy na fladze:

14 / 15

Akcja opery ''Madame Butterfly'' Pucciniego dzieje się:

15 / 15

Który z poniższych statków nie brał udziału w pierwszej wyprawie Krzysztofa Kolumba w 1492 roku?