12 trudnych wyrazów na literę P, które znają erudyci. Sprawdź się!

1 / 12

Protoplasta to inaczej:

2 / 12

Słowem ''pogrobowiec'' określamy:

3 / 12

Słowo ''penitencjarny'' odnosi się do:

4 / 12

Pandemonium to inaczej:

5 / 12

Słowo ''parweniusz'' oznacza:

6 / 12

Pterodaktyl to nazwa:

7 / 12

Prestidigitator to inaczej:

8 / 12

Parafilia to:

9 / 12

Perystaltyka to inaczej:

10 / 12

Prerogatywa to:

11 / 12

Palinką nazywamy:

12 / 12

Preambuła to: