Z takimi zadaniami matematycznymi muszą poradzić sobie ósmoklasiści. A czy ty im podołasz?

1 / 12

Jeśli za 40 dag orzechów należy zapłacić 21 zł, to jaka jest cena za 1 kg?

2 / 12

170% liczby 30 wynosi:

3 / 12

Średnia wieku czworga rodzeństwa Kasi, Basi, Adasia i Marka jest równa 10 lat. Jeśli średnia wieku Kasi, Basi i Adasia jest równa 8 lat, to w jakim wieku jest Marek?

4 / 12

Jeśli w trapezie prostokątnym kąt x równy jest 118 stopni, to miara kąta y wynosi:

5 / 12

W układzie współrzędnych zaznaczonono punkty A (-8,-4) oraz B (4,8), które tworzą odcinek AB. Jakie współrzędne ma środek tego odcinka?

6 / 12

Pewna rodzina parzy dziennie 9 herbat, używając do każdego parzenia nowej torebki herbaty. Jeśli w jednym opakowaniu znajduje się 60 torebek herbaty, to ile opakowań herbaty musi kupić ta rodzina, aby wystarczyło na cały miesiąc?

7 / 12

Jacek kupił gorzką czekoladę za 2 zł. Następnego dnia kupił czekoladę mleczną, która jest droższa od gorzkiej o 50 gr. Cena mlecznej czekolady jest:

8 / 12

W następującym równaniu 3x=x+20, x jest równy:

9 / 12

Jeśli w trójkącie równoramiennym kąt x równy jest 40 stopni, to miara kąta y wynosi:

10 / 12

Ile wyniesie koszt 470-kilometrowej podróży samochodem, którego średnie spalanie to 5 litrów na 100 km? Cena za 1 litr paliwa to 5,20 zł.

11 / 12

Jeśli jeden worek nawozu wystarcza do ogrodu o powierzchni 20 metrów kwadratowych, to ile worków potrzebuje kupić ogrodnik, którego ogród ma powierzchnię 168 metrów kwadratowych?

12 / 12

Trasa autobusu z punktu A do punktu B wynosi 21 km. Pierwszy kierowca pokonał tę trasę siedem razy, a jego zmiennik - dwanaście razy. Ile w sumie km przemierzył tego dnia ten autobus?