Zdarzyło się w lutym... Sprawdź się w quizie historycznym

1 / 13

W konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku NIE brał udziału:

2 / 13

Udany zamach na Franza Kutscherę przeprowadzony został w Warszawie 1 lutego w roku:

3 / 13

Symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim dokonał gen. Józef Haller 10 lutego 1920 roku w:

4 / 13

Powstanie wielkopolskie zakończyło się podpisaniem w lutym 1919 roku rozejmu w:

5 / 13

W lutym 1895 bracia Auguste i Louis Lumière opatentowali...

6 / 13

W lutym 1968 roku jeden z uczestników zebrania Związku Literatów Polskich, krytykując decyzję władz o zdjęciu z afisza inscenizacji ''Dziadów'' , użył określenia ''dyktatura ciemniaków''. Te słowa wygłosił:

7 / 13

Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się w lutym 1989 roku i trwały do:

8 / 13

Królowa Szkotów Maria Stuart zmarła w lutym 1587, a przyczyną jej śmierci było:

9 / 13

Henryk Walezy, koronowany na króla Polski w lutym 1574 roku, uciekł z kraju do Francji po...

10 / 13

Sejm niemy, który obradował 1 lutego 1717 roku zawdzięcza swoja nazwę temu, że:

11 / 13

Zmarły w lutym 1546 roku Marcin Luter był mnichem zakonu:

12 / 13

Podczas rewolucji lutowej z roku 1848 we Francji doszło do abdykacji króla:

13 / 13

W lutym 1945 został wyzwolony obóz koncentracyjny w Gross-Rosen, znajdujący się na terenie dzisiejszego województwa: