W tym zestawie pytań trzeba wykazać się znajomością geografii i historii. Pytamy, gdzie leżą krainy historyczne

1 / 11

Zaporoże to tereny położone nad:

2 / 11

Inflanty leżą na terenach współczesnej:

3 / 11

Huculszczyzna jest położona:

4 / 11

Anatolii będziemy szukać w:

5 / 11

Starożytna kraina zwana Sumerem leży obecnie:

6 / 11

Hibernia to zapożyczona od starożytnych Rzymian dawna nazwa:

7 / 11

Transylwania znajduje się dziś w granicach:

8 / 11

Nubia to kraina historyczna położona nad:

9 / 11

Mandżuria znajduje się na obszarze:

10 / 11

Kraina zwana Besarabią leży:

11 / 11

Legendarna wyspa Thule miała znajdować się: