Co wydarzyło się wcześniej, a co zdarzyło się później? Wybierz spośród dwóch wydarzeń historycznych!

1 / 12

Który król Polski urodził się wcześniej?

2 / 12

Wcześniej odbyła się:

3 / 12

Wcześniej urodziła się:

4 / 12

Wcześniej odbyła się:

5 / 12

Co wydarzyło się wcześniej?

6 / 12

Teraz pytania o to, co zdarzyło się później. Później:

7 / 12

Później miały miejsce:

8 / 12

Później wybuchło:

9 / 12

Co było później?

10 / 12

Co wydarzyło się później?

11 / 12

Kto zginął później?

12 / 12

Która wojna w XXI wieku z udziałem polskiego wojska wybuchła później?