Nie rozwiesz tego quizu, jeli nigdy nie ogldasz prognozy pogody

1 / 11

Zaczniemy od prostego pytania. Taka ikona wskazuje, e dzie bdzie:

2 / 11

Tym symbolem oznacza si:

3 / 11

Ciepy front atmosferyczny jest w prognozach pogody oznaczany kolorem:

4 / 11

Widzc taki symbol moemy spodziewa si:

5 / 11

Kierunek wiatru oznaczany jest strzakami. Strzaka wskazujca w lewo symbolizuje:

6 / 11

Ten symbol zapowiada:

7 / 11

Ten charakterystyczny piktogram wskazuje na:

8 / 11

Strzaka na tej ilustracji oznacza:

9 / 11

Informacja "1025 hPa" oznacza:

10 / 11

Widzc ten symbol w prognozie pogody, moemy spodziewa si:

11 / 11

Ten symbol zapowiada: