Wiesz, czym jest szpalta? A prasówka? Sprawdź się w quizie o języku dziennikarzy

1 / 12

Ustalenie układu treści w gazecie wraz ze spisem planowanej zawartości stron to w języku redaktorów i dziennikarzy:

2 / 12

Ostateczny termin realizacji artykułu lub zbierania materiałów do gazety to:

3 / 12

Żywiec to w języku dziennikarzy:

4 / 12

Prasówka to:

5 / 12

Redaktor naczelna nazywana bywa przez współpracowników:

6 / 12

Mało ważna informacja to:

7 / 12

Osoba zajmująca się ułożeniem tekstu na stronie przed wydrukowaniem gazety:

8 / 12

Layout w języku dziennikarzy i redaktorów:

9 / 12

Sprawdzanie tekstu pod względem poprawności językowej to:

10 / 12

Zbieranie informacji do artykułu to:

11 / 12

Wywiad ekskluzywny to:

12 / 12

Krótkie przedstawienie najważniejszych informacji to: