Przeciętny Polak zna ok. 30 tys. słów. Myślisz, że jesteś powyżej średniej?

1 / 16

Dopasuj wyraz bliskoznaczny do podanego słowa. Na początek: absencja

2 / 16

Rachityczny

3 / 16

Inkaust

4 / 16

Eksponent

5 / 16

Polimorfizm

6 / 16

Hucpa

7 / 16

Korelacja

8 / 16

Prestidigitator

9 / 16

Konfidencjonalny

10 / 16

Afront

11 / 16

Odium

12 / 16

Lapidarny

13 / 16

Efemeryczny

14 / 16

Konsolidacja

15 / 16

Peryfraza

16 / 16

Indolencja

Ten quiz rozstrzygnie, czy dysponujesz bogatym słownictwem.