Nie rozwiążesz tego quizu, jeśli nigdy nie miałeś krzyżówki w ręku

1 / 12

Ta krzyżówka to oczywiście:

2 / 12

Para wyrazów ARBUZ-BURZA jest przykładem:

3 / 12

Gra słowna, w której odgadnięte wyrazy są wpisywane do diagramu kołowo wokół zaznaczonych pól, to oczywiście:

4 / 12

Do każdego odgadniętego hasła trzeba dodać kilka literek tak, aby powstał nowy rzeczownik w mianowniku. Mowa o:

5 / 12

Ananim nazwiska Stefana Żeromskiego brzmi Iksmoreż. Dla Cypriana Kamila Norwida jest to:

6 / 12

Przykładem homonimu jest:

7 / 12

Krzyżówka amerykańska to łamigłówka, w której dodatkową trudnością jest:

8 / 12

Przykładem palindromu jest:

9 / 12

Rodzaj krzyżówki, w której objaśnienia haseł są łamigłówkami słownymi, to oczywiście:

10 / 12

Pangram to krótkie zdanie zawierające wszystkie litery danego języka. Dla polszczyzny jest to np.

11 / 12

Baśka to odmiana krzyżówki jolki, w której diagramie zaznaczone są miejsca wpisywania:

12 / 12

Litery każdego odgadniętego słowa służą jako określenie następnego w łamigłówce zwanej: