Gdzie rządzili ci dyktatorzy? Rozpoznasz ich po zdjęciu?

1 / 16

Ten chłopak wyrośnie na krwawego przywódcę:

2 / 16

Z Wojciechem Jaruzelskim na fotografii jest głowa:

3 / 16

Wciąż czci się tego przywódcę w:

4 / 16

Jego rządy pomogły zakończyć m.in. polskie wojska. Na zdjęciu w 1980 roku. Władał:

5 / 16

Przywódca jednego z państw Osi za młodu. Jakiego?

6 / 16

Zmienił nazwę swojego państwa na bardziej lokalną. Rządził:

7 / 16

To były autorytarny przywódca:

8 / 16

Z Wojciechem Jaruzelskim spotkał się tu przywódca:

9 / 16

To krwawy dyktator:

10 / 16

Ten dyktator często prezentujący się w białym mundurze rządził:

11 / 16

Obecnie krajem, objętym straszną wojną domową, rządzi jego syn. Chodzi o:

12 / 16

Rządził jego ojciec, rządzi też jego syn. To były dyktator:

13 / 16

To proste. Ten "kolega" Hitlera rządził:

14 / 16

Stracił władzę w 2011 roku. Rządził:

15 / 16

Ten dyktator władał:

16 / 16

Straszliwy zbrodniarz o krótkim imieniu rządził: