Znasz przysłowia o wiośnie? Sprawdź!

1 / 10

My podajemy część przysłowia, wy próbujecie je dokończyć. Na początek - "Jedna jaskółka..."

2 / 10

"Na marzec ... każdy starzec"

3 / 10

"W marcu jak w ..."

4 / 10

"Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze..."

5 / 10

"Kwiecień gdy...plecie, to maj wystroi w kwiecie"

6 / 10

"... plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata".

7 / 10

"Kto w marcu zasieje, ten się na ... śmieje"

8 / 10

"Na świętego Wojciecha pierwsza...pociecha"

9 / 10

"Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole...zawieje"

10 / 10

"Jeśli w kwietniu...nie latają, długie chłody się zapowiadają"