Polskie 'naj'. Jak dobrze znasz geografi naszego kraju?

1 / 15

Najdalej wysunity na pnoc punkt Polski znajduje si:

2 / 15

Najwyszy szczyt Polski to:

3 / 15

Najdalej na poudnie wysunity punkt Polski moemy znale w:

4 / 15

Najdusza granica Polski to ta z:

5 / 15

A najkrtsza?

6 / 15

Najbardziej wycentrowana Polska wie (geometryczny rodek Polski) to:

7 / 15

Najdusza rzeka w Polsce to oczywicie Wisa. W drugiej kolejnoci, biorc pod uwag tylko dugo na terenie naszego kraju, jest:

8 / 15

A najduszy bezporedni dopyw Wisy to:

9 / 15

Ostatnie pytanie o rzeki - najduszy lewy dopyw Wisy to?

10 / 15

Nie zapytam o najwiksze Polskie jezioro, to za proste. Powiedz mi, jakie jest drugie w kolejnoci.

11 / 15

Pod wzgldem liczby ludnoci najwiksze s Warszawa, a potem Krakw. Ktre miasto mieci si jeszcze na podium? (dane z 01.01.17 r.):

12 / 15

A pod wzgldem powierzchni na trzecim miejscu plasuje si:

13 / 15

Najmniejsze ludnociowo miasto w Polsce to Wilica. Liczy okoo:

14 / 15

A wiesz, jaki jest najwikszy polski port? Bierzemy pod uwag wag towarw przewoonych z i do portu:

15 / 15

Jaki jest najpikniejszy kraj na wiecie? ;)