Powtórka z historii nowożytnej. Sprawdź się!

1 / 15

Katastrofa elektrowni w Czarnobylu wydarzyła się:

2 / 15

I wojna światowa wybuchła:

3 / 15

Przykładem architektury renesansu jest:

4 / 15

Kongres, który miał na celu ustanowienie nowego ładu po wojnach napoleońskich, odbył się:

5 / 15

Księżyce Jowisza jako pierwszy zaobserwował:

6 / 15

''Cztery pory roku'' skomponował:

7 / 15

Przed wybuchem rewolucji w 1789 r. królem Francji był:

8 / 15

W 1872 r. utworzono pierwszy park narodowy na świecie. Miało to miejsce:

9 / 15

Abraham Lincoln należał do partii:

10 / 15

Titanic zatonął na:

11 / 15

Unia Europejska wykształciła się z:

12 / 15

Hołd pruski miał miejsce za czasów panowania:

13 / 15

Najkrócej urzędującym prezydentem w Polsce międzywojennej był:

14 / 15

Pierwsza osoba polskiej narodowości, która otrzymała Nagrodę Nobla, to:

15 / 15

Wielki pożar dotknął Londyn w: