Powtórka z historii średniowiecznej. Sprawdź się!

1 / 15

Czarną śmiercią, która w XIV w. wyludniła Europę, nazywano:

2 / 15

Karol Wielki należał do dynastii:

3 / 15

Na szczycie feudalnej drabiny stał:

4 / 15

Pierwsza wyprawa krzyżowa odbyła się:

5 / 15

Rekonkwista została zakończona:

6 / 15

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie to:

7 / 15

Autorem ''Summa theologiae'', jednego z dzieł filozoficzno-teologicznych, był:

8 / 15

Kazimierz Jagiellończyk był synem:

9 / 15

Przykładem stylu gotyckiego w architekturze jest:

10 / 15

Wojna stuletnia toczyła się między:

11 / 15

Okres rozbicia dzielnicowego zapoczątkował testament:

12 / 15

''Boska komedia'' Dantego została napisana:

13 / 15

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny w 622 r. nazywana jest:

14 / 15

Czyngis-chan dokonywał swoich podbojów w:

15 / 15

Jan Hus został skazany na śmierć podczas soboru: