Powtórka z historii starożytnej. Sprawdź się!

1 / 15

Wynalezienie pisma klinowego przypisuje się:

2 / 15

Za rok założenia Rzymu uważa się:

3 / 15

Mezopotamia była położona w dorzeczu:

4 / 15

W mitologii egipskiej bogiem słońca i stworzycielem świata był:

5 / 15

Wojny punickie były toczone:

6 / 15

Wziął udział w bitwach pod Cheroneą, Issos czy Gaugamelą. Ten opis pasuje do:

7 / 15

Areopag, rada złożona z archontów, zajmowała się polityką:

8 / 15

Pełnoprawnymi obywatelami Sparty, mającymi największe przywileje, byli:

9 / 15

Zamordowano go w idy marcowe. Mowa o:

10 / 15

''Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu'' - to prawo pochodzi:

11 / 15

W czasie bitwy pod Maratonem królem perskim był:

12 / 15

Z siedmiu starożytnych cudów świata do dziś przetrwała:

13 / 15

Pierwsze igrzyska odbyły się:

14 / 15

Starożytny lud Etrusków zamieszkiwał tereny:

15 / 15

Pierwszym cesarzem rzymskim, który przeszedł na chrześcijaństwo, był: