Wiesz, w którym kraju znajdują się te zabytki? Sprawdź się!

1 / 10

My pokazujemy zdjęcie zabytku, wy zgadujecie kraj, w którym się on znajduje. Ta niezwykła budowla to jeden z symboli:

2 / 10

Ta niesamowita świątynia znajduje się w:

3 / 10

By zobaczyć te zagadkowe figury, trzeba udać się:

4 / 10

Ta piękna konstrukcja znajduje się w:

5 / 10

Ten zabytek można oglądać w czasie urlopu w:

6 / 10

Na własne oczy budowlę tę można zobaczyć w:

7 / 10

Ta konstrukcja obronna stoi do dzisiaj na terenie:

8 / 10

To jeden z najcenniejszych zabytków na świecie. Można go oglądać w:

9 / 10

Ta nieskończona nigdy świątynia stoi na terenie jednego z miast w:

10 / 10

Ta piękna budowla to jeden z symboli: