W tym quizie możecie nie pamiętać dokładnych dat, ale czy skojarzycie, kto był wtedy władcą Polski?

1 / 20

Podajemy wydarzenie, a ty dopasowujesz władcę, który rządził wtedy Polską. Bitwa pod Grunwaldem:

2 / 20

Zjazd gnieźnieński:

3 / 20

Insurekcja kościuszkowska:

4 / 20

Bitwa pod Wiedniem:

5 / 20

Unia lubelska:

6 / 20

Potop szwedzki:

7 / 20

Wojna trzynastoletnia:

8 / 20

Konfederacja barska:

9 / 20

Bitwa pod Kłuszynem:

10 / 20

Bulla gnieźnieńska:

11 / 20

Unia brzeska:

12 / 20

Spisanie kronik przez Jana Długosza:

13 / 20

Chrzest Polski:

14 / 20

Założenie Szkoły Rycerskiej:

15 / 20

Bitwa pod Cedynią:

16 / 20

Kraków zostaje stolicą Polski:

17 / 20

Śmierć biskupa Stanisława:

18 / 20

Powstanie kroniki Galla Anonima:

19 / 20

Chrzest Litwy:

20 / 20

Konstytucja Nihil novi: