Wieś. Quiz wiedzy ogólnej

1 / 15

Wieś, w której domy są ustawione bardzo blisko siebie, równo wzdłuż drogi, to:

2 / 15

''Wsi spokojna, wsi wesoła!'', pisał Jan Kochanowski twórca epoki:

3 / 15

Film opowiadający o przesiedleńcach ze wsi na Kresach Wschodnich do wsi na Ziemiach Odzyskanych. Taki opis pasuje do komedii:

4 / 15

W 2016 r. wioska olimpijska była położona:

5 / 15

Wyidealizowany obraz życia wiejskiego przedstawia:

6 / 15

Kozy, wieś o największej liczbie ludności w Polsce, jest położona w powiecie bielskim w województwie:

7 / 15

''Wieś współczesna'' - to czasopismo było wydawane:

8 / 15

Zwolennikiem powrotu do natury, życia bliżej wsi w swojej koncepcji filozoficznej był:

9 / 15

Powieść, której akcja dzieje się przede wszystkim na wsi, to:

10 / 15

Które zdanie z podanych jest poprawne?

11 / 15

Obraz ''Babie lato'' Józefa Chełmońskiego jest przykładem:

12 / 15

W wiosce smerfów jedyny smerf, który nosi okulary, to:

13 / 15

Cytat ''Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, / Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych'' pochodzi z:

14 / 15

Ulica Wiejska w Warszawie jest znana z tego, że znajduje się przy niej:

15 / 15

Polska wieś zmieniła się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Miało to miejsce: