Wie. Quiz wiedzy oglnej

1 / 15

Wie, w ktrej domy s ustawione bardzo blisko siebie, rwno wzdu drogi, to:

2 / 15

''Wsi spokojna, wsi wesoa!'', pisa Jan Kochanowski twrca epoki:

3 / 15

Film opowiadajcy o przesiedlecach ze wsi na Kresach Wschodnich do wsi na Ziemiach Odzyskanych. Taki opis pasuje do komedii:

4 / 15

W 2016 r. wioska olimpijska bya pooona:

5 / 15

Wyidealizowany obraz ycia wiejskiego przedstawia:

6 / 15

Kozy, wie o najwikszej liczbie ludnoci w Polsce, jest pooona w powiecie bielskim w wojewdztwie:

7 / 15

''Wie wspczesna'' - to czasopismo byo wydawane:

8 / 15

Zwolennikiem powrotu do natury, ycia bliej wsi w swojej koncepcji filozoficznej by:

9 / 15

Powie, ktrej akcja dzieje si przede wszystkim na wsi, to:

10 / 15

Ktre zdanie z podanych jest poprawne?

11 / 15

Obraz ''Babie lato'' Jzefa Chemoskiego jest przykadem:

12 / 15

W wiosce smerfw jedyny smerf, ktry nosi okulary, to:

13 / 15

Cytat ''Do tych pagrkw lenych, do tych k zielonych, / Szeroko nad bkitnym Niemnem rozcignionych'' pochodzi z:

14 / 15

Ulica Wiejska w Warszawie jest znana z tego, e znajduje si przy niej:

15 / 15

Polska wie zmienia si po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej. Miao to miejsce: