Powtórka ze szkolnej matematyki. Stchórzysz czy podejmiesz wyzwanie?

1 / 15

2 / 15

Ile milimetrów ma 6,5 cm?

3 / 15

Jedna z podanych liczb jest większa o 1 od wielokrotności 4. Która?

4 / 15

Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. To twierdzenie:

5 / 15

8 proc. można zapisać jako:

6 / 15

-8-(-2)=

7 / 15

Prawidłowe zaokrąglenie liczby 2,6529 to:

8 / 15

Pewnego roku 1 stycznia wypadł w poniedziałek, 1 lutego wypadł wówczas:

9 / 15

5 godzin to:

10 / 15

Ile razem nóg ma 16 krów i 8 kur?

11 / 15

Jaki wynik będzie miało: 0,2*0,3?

12 / 15

MMXI - w systemie rzymskim tak została zapisana liczba:

13 / 15

2+2+2*3=

14 / 15

Klocek waży dwa kilogramy plus połowę klocka. Ile waży klocek?

15 / 15

A na koniec: 4+4*4:4=