Używasz tych słów i zwrotów, ale czy wiesz, skąd się wzięły?

1 / 15

''Vis-à-vis'', czyli naprzeciw kogoś lub czegoś, to zwrot pochodzący:

2 / 15

''In vitro'' to wyrażenie z łaciny, które dosłownie oznacza:

3 / 15

''Biennale'', czyli wydarzenie organizowane co dwa lata, to słowo pochodzące:

4 / 15

''Bestseller'' ma swój źródłosłów w języku:

5 / 15

''Łagier'' to słowo, które powstało na gruncie języka:

6 / 15

Wyraz ''szejk'' w znaczeniu naczelnika rodu lub plemienia pochodzi:

7 / 15

Słowo ''brama'', które zastąpiło rodzimą bronę, weszło do polszczyzny pod wpływem:

8 / 15

Zapożyczone z francuskiego ''déjà vu'' oznacza:

9 / 15

''Rynek'' to:

10 / 15

''Cadyk'' natomiast to:

11 / 15

Słowo ''rokosz'' zostało przejęte:

12 / 15

''Mascarpone'' to słowo:

13 / 15

''Judo'' przejęliśmy z języka:

14 / 15

''Filozofia'' z greki to wyraz tłumaczony jako:

15 / 15

Słowo zapożyczone z angielskiego to: