Oglądałeś Czterech pancernych? Jeśli tak, ten historyczny quiz pójdzie ci jak z płatka

1 / 15

W jakim okresie toczyła się akcja ''Czterech pancernych i psa''?

2 / 15

Od początku akcji serialu Janek Kos szuka ojca, który zaginął po obronie Westerplatte. Jak długo broniły się tam polskie siły?

3 / 15

Gdzie, według Stalina, mieli uciec polscy oficerowie, których w rzeczywistości rozstrzelano w Katyniu?

4 / 15

W jednym z odcinków produkcji błędnie wykorzystano ciągnik Ursus, który zaczęto produkować dopiero po wojnie. W którym roku?

5 / 15

Jakim czołgiem poruszali się serialowi pancerni?

6 / 15

Kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Polski?

7 / 15

Kto wydał rozkaz do rozpoczęcia akcji ''Burza''?

8 / 15

Którą bitwę kampanii wrześniowej nazywa się ''polskimi Termopilami''?

9 / 15

Co gwarantował układ Sikorski-Majski?

10 / 15

Kiedy odkryto groby katyńskie?

11 / 15

Z jakim wydarzeniem powinno się kojarzyć postać Stefana Roweckiego ps. ''Grot''?

12 / 15

Powstanie warszawskie rozpoczęto 1 sierpnia 1944 roku o godzinie ''W''. Jaka to była godzina?

13 / 15

Jedną z najważniejszych bitew II wojny światowej była bitwa pod Stalingradem. Jak dziś nazywa się to miasto?

14 / 15

Do kiedy trwała w Europie II wojna światowa?

15 / 15

Jakim propagandowym terminem w rosyjskiej literaturze określa się udział ZSRR w walkach po stronie koalicji antyhitlerowskiej?