Wojny, bitwy, potyczki. Pamiętasz jeszcze te konflikty z historii?

1 / 15

Za bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej uznaje się:

2 / 15

Wojna stuletnia, tocząca się na przełomie XIV i XV w. to konflikt między:

3 / 15

Bitwa, która zakończyła ostatecznie wszelkie działania wojenne Napoleona, to:

4 / 15

Abraham Lincoln podczas wojny secesyjnej opowiedział się po stronie:

5 / 15

Racławice, Łabiszyn, Maciejowice to miejsca bitew powstania:

6 / 15

Bitwa o Anglię w czasie II wojny światowej miała charakter:

7 / 15

W czasie bitwy pod Grunwaldem zginął wielki mistrz zakonu krzyżackiego:

8 / 15

Wojna, która była m.in. skutkiem ataku 11 września 2001 r., to:

9 / 15

Pierwsza wyprawa krzyżowa miała miejsce w:

10 / 15

Róże w herbach rodów angielskich, od których wzięła się nazwa wojny Dwóch Róż, miały kolory:

11 / 15

Miesiąc, w którym została stoczona Bitwa Warszawska, to:

12 / 15

Konflikt ze Szwecją, nazywany potopem, został zakończony pokojem w:

13 / 15

Powstanie listopadowe było skierowane przeciwko:

14 / 15

Konflikt między plemionami Hutu i Tutsi miał miejsce w:

15 / 15

Bitwa pod Verdun miała miejsce podczas: