To podstawowe fakty o polskich władcach. Sprawdź, jak dobrze znasz historię!

1 / 15

Przyjechał do Rzeczpospolitej z daleka, by zasiąść na tronie, ale nie zagrzał długo na nim miejsca. Jak nazywał się pierwszy król elekcyjny?

2 / 15

To właśnie on założył pierwszy polski uniwersytet. Mówimy o królu:

3 / 15

Czyje panowanie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego Polski?

4 / 15

To właśnie on nadał pierwszy przywilej szlachecki. Mowa o królu:

5 / 15

Krzyżacy zjawili się na ziemiach polskich za sprawą:

6 / 15

Kto zorganizował zjazd gnieźnieński i był jednocześnie pierwszym koronowanym królem Polski?

7 / 15

Który król wygrał bitwę pod Grunwaldem?

8 / 15

Kto panował, gdy doszło do zawarcia słynnej unii lubelskiej, łączącej Wielkie Księstwo Litewskie i Koronę Królestwa polskiego?

9 / 15

Ten król był bardzo skutecznym wojownikiem i to jemu zawdzięczamy opanowanie prawie całych Inflant oraz pokój w Jamie Zapolskim. Chodzi nam o:

10 / 15

Ten król przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Chodzi nam oczywiście o:

11 / 15

Jako młody królewicz miał szansę panować w Moskwie, jednak nie chciał przejść na prawosławie. To chodzi o króla:

12 / 15

10 kwietnia 1525 roku w Krakowie doszło do hołdu pruskiego. Złożył go Albrecht Hohenzollern przed:

13 / 15

Jeszcze jako hetman wygrał pod Chocimiem. To mowa o królu:

14 / 15

Jego córka była królową Francji, on zmarł jako władca Lotaryngii. Chodzi nam o króla:

15 / 15

Organizował słynne obiady czwartkowe i zapewnił Łazienkom Królewskim w Warszawie ich dzisiejszą sławę. To ma na swoim koncie król:

Do zdobycia 15 punktów.